Het Centrum van Meppel.

Er is een Wijkplatform Centrum!

In de wijken van Meppel wordt gewerkt aan wijk en dorpsgericht werken, wat zoveel betekent, dat er een gezamenlijke aanpak van wensen en problemen in de wijken van Meppel is. Het doel is de leefbaarheid te verbeteren en de verantwoordelijkheid van bewoners voor hun eigen woonomgeving te vergroten. Het Wijkplatform brengt de diverse betrokkenen samen en vormt voor bewoners een schakel naar de gemeente, politie en andere organisaties.

Het wijkplatform stimuleert en ondersteunt burgerinitiatieven en toont betrokkenheid bij de bewoners van het centrum van Meppel.

Wilt u ook meedenken over hoe wensen vervuld kunnen worden of hoe problemen in uw buurt opgelost kunnen worden?

Mail dan naar info@wijkplatformcentrum.nl

wijkplatformsmeppel-ovaal_centrum-ok

Andere wijkplatforms

Bent u ook benieuwd naar de andere wijkplatforms? Klik hieronder op de betreffende wijkplatform en u gaat naar de bijbehorende site.