Bent u het enthousiaste Wijkplatform lid die wij zoeken? Die betrokken is bij onze woonomgeving? 

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor het Wijkplatform Centrum.

– die 1 x per 5 à 6 weken (minimaal 8 x per jaar!)

– op maandagavond naar ‘De Plataan’ willen komen voor de vergadering van 19h30 tot +/-21h30.

– 8 – 10 personen zijn er vaak aanwezig.

 

Wil je meedenken over het beleid voor onze Binnenstad 2015-2018?

Ben jij bereid met bewoners in gesprek te gaan?

Wil je dit zeker voor drie jaar op je nemen (of langer!)?

Het Stadhuis kan een vertrouwde omgeving voor je worden

Tijdens onze wijkvergaderingen maken we kennis met vele verenigingen, organisaties en instellingen

Speciaal willen wij in contact komen met mensen uit de volgende buurten:

– omgeving Grote- en Kleine Oever/Havenstraat

– omgeving Weerdstraat/Pr.Beatrixplantsoen

– omgeving Stationsweg/Zuideinde

Mocht u niet in één van deze buurten wonen, kunt u zich toch aanmelden!

 

Meppel kent 4 Wijkplatforms te weten;

Centrum, Koeberg (=Koedijkslanden + Berggierslanden), Haveltermade en Oosterboer&Ezinge. En het laatste is Nieuwveense Landen.

Wat doet een Wijkplatform?

Een Wijkplatform bestaat uit een aantal enthousiaste bewoners uit een dorp of wijk, die op een positieve manier samen met de gemeente de zorg hebben en advies kunnen geven over een goede veiligheid en leefbaarheid in hun wijk.

Waarom zou ik lid worden?

Omdat het interessant is om mee te denken over en direct invloed te hebben op uw eigen leef- en woonomgeving.

Waarover praat u mee?

Over veel wat er in uw wijk gebeurt, actuele voorbeelden zijn o.a.:

  • Wat te doen met ons groen
  • Wat te doen met “gaten” in de binnenstad
  • Wat te doen met de onderling contacten en/of betrokkenheid van de bewoners in buurt of straat
  • Wat te doen met verkeerssituaties
  • Dus, in het algemeen, meedenken over ontwikkelingen in Meppel op het gebied van o.a. leefbaarheid en veiligheid.

Wilt u meer informatie?

Aanmelden?

Middels een kennismakingsgesprek met de voorzitter wordt er met aspirant lid besproken wat er mogelijk is en waar de kracht van aspirant lid ligt.

Mail naar: info@wijkplatformcentrum.nl

Ook is er een mogelijkheid om contact op te nemen met de wijkregisseur van de gemeente Meppel: Najib Ouaamar 140522 of postbus@meppel.nl.  Wanneer u meent rechtstreeks bij hem een vraag te willen stellen.