Doel van ons Wijkplatform

Dorps- en wijkgericht werken betekent een gezamenlijke aanpak van wensen en problemen in de wijken van de Gemeente Meppel. Het doel is de leefbaarheid te verbeteren en de verantwoordelijkheid van bewoners voor hun eigen woonomgeving te vergroten. Het Wijkplatform zoekt samenwerking met (vrijwilligers)organisaties die ook in de wijk actief zijn. Tevens brengt het Wijkplatform de diverse betrokkenen samen en vormt voor bewoners een schakel tussen de gemeente, politie en andere organisaties. Als een specifiek onderwerp erom vraagt, zal door het Wijkplatform een werkgroep worden ingesteld zodat de betrokkenen via korte lijnen een wens of probleem kunnen uitwerken.

Het Wijkplatform Centrum is in januari 2014 opgericht en heeft met haar inzet al vele activiteiten gerealiseerd, te noemen en verder op deze site ook te zien: De opening in het Slotplantsoen, kerstdiner voor alleengaanden in de Kameel, de multiculturele markt in de Stouwe/Irenehuis, Wereld Express in een trailer. Daarnaast heeft het Wijkplatform al diverse adviezen gegeven aan de Gemeente betreffende geluidsoverlast/evenementenbeleid, de woonvisie en parkeren in de binnenstad. Het concept wint ieder jaar meer populariteit binnen de gemeente en de diverse bedrijven, stichtingen en verenigingen. Voor de bewoners is het nu zaak om een stem te laten horen aan deze luisterende oren, rechtstreeks of via het Wijkplatform.

HET  IS  TENSLOTTE  UW  WIJK!