De bekende leeuwen van de oude MULO school.

Wijkplatform Centrum presenteert zich met haar eerste burendag.

De optocht met foto's van de diverse WPF leden.

Door een burgerinitiatief is, in samenwerking met het Wijkplatform, dit paneel over de historie van 't hofje ontstaan.

Situatie foto's van de onthulling

Kunst of smeerlapperij

Wat vinden wij hier van?

Diverse foto's